BĐS Khu Công Nghiệp

Cái Mép, Vũng Tàu

Dự án KCN Cái Mép

Diện tích: 88 ha

Pháp lý: Đã có quyết định phê duyệt

Vũng Tàu

KCN Phú Mỹ 2

Diện tích: 620,6 ha

Pháp lý: Đã có quyết định phê duyệt

Vũng Tàu

KCN Phú Mỹ 1

Diện tích: 954,4 ha

Pháp lý: Đã có quyết định phê duyệt

Đồng Nai

KCN SONADEZI

Diện tích: 559,2 ha

Pháp lý: Đã có quyết định phê duyệt

Đồng Nai

KCN Nhơn Trạch 6

Diện tích: 314,23 ha

Pháp lý: Đã có quyết định phê duyệt

Đồng Nai

KCN Nhơn Trạch 5

Diện tích: 298,4 ha

Pháp lý: Đã có quyết định phê duyệt

Đồng Nai

KCN Nhơn Trạch 3

Diện tích: 697,49 ha

Pháp lý: Đã có quyết định phê duyệt

Đồng Nai

KCN Nhơn Trạch 2

Diện tích: 69,53 ha

Pháp lý: Đã có quyết định phê duyệt

Đồng Nai

KCN Nhơn Trạch 1

Diện tích: 446,49 ha

Pháp lý: Đã có quyết định phê duyệt

090 213 0088